Privacy

Uw persoonlijke gegevens zijn bij Centrum Zorg en Welzijn in vertrouwelijke handen. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht. Zij mogen alleen informatie over de hulpverlening aan derden verstrekken die bij de zorgverlening betrokken zijn. Dat kan alleen met uw schriftelijke toestemming, tenzij de veiligheid van u of van uw omgeving in het geding is. Deze geheimhoudingsplicht geldt ook voor uw overige persoonlijke gegevens, zoals die zijn opgenomen in het zorgdossier en in onze administratie.

Ons privacyreglement

De behandeling van persoonsgegevens van cliënten is vastgelegd in het privacyreglement van Centrum Zorg en Welzijn. U heeft het recht om uw gegevens in te zien en zo nodig aan te laten passen. We bewaren uw dossier maximaal 15 jaar in het archief. Bekijk hier het privacyreglement.

© 2022 - Alle rechten voorbehouden - Centrum Zorg en Welzijn

Website laten maken? SiteToGo.nl

Het Coronavirus zorgt voor een situatie die nog niet eerder is voorgekomen en dat roept veel vragen op. De gezondheid van onze cliënten én die van onze medewerkers staan voorop bij Centrum Zorg en Welzijn. Daarom zet Centrum zorg en Welzijn zich actief in om verspreiding van het virus zoveel mogelijk te beperken. Wij zijn verantwoordelijk voor de zorg voor kwetsbare personen en die verantwoordelijkheid nemen wij.

Welk maatregelen wij hiervoor nemen, leest u hieronder:
Onze medewerkers hanteren de algemene hygiënemaatregelen die door het RIVM zijn voorgeschreven.
Hierdoor zullen we de komende periode dus geen handen schudden. Lichamelijk contact beperken we tot een minimum.

Onze medewerkers die bij u langskomen zijn uitgerust met persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals mondkapje, handschoenen en wassen meteen hun handen.

Zij zullen u adviseren om gepaste afstand te houden indien dit van toepassing is.
Als u (of een gezinslid dat regelmatig bij u op bezoek komt) niet grieperig of koortsig bent en/of in contact bent geweest met iemand die besmet is, dan is er geen reden iets aan uw thuiszorg te veranderen. Mocht u zelf besluiten om geen mensen te willen ontvangen dan mag u dit doorgeven aan uw planner.

Wij blijven de actuele adviezen en aanbevelingen van het RIVM op de voet volgen en passen deze maatregelen aan zodra aanleiding voor is.

Meer informatie?
• Op RIVM.nl wordt de laatste informatie over het coronavirus verzameld.
• Voor advies over reizen naar andere landen, zie rijksoverheid.nl
• De overheid heeft ook een telefoonnummer geopend voor vragen 0800-1351