Privacy

Uw persoonlijke gegevens zijn bij Centrum Zorg en Welzijn in vertrouwelijke handen. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht. Zij mogen alleen informatie over de hulpverlening aan derden verstrekken die bij de zorgverlening betrokken zijn. Dat kan alleen met uw schriftelijke toestemming, tenzij de veiligheid van u of van uw omgeving in het geding is. Deze geheimhoudingsplicht geldt ook voor uw overige persoonlijke gegevens, zoals die zijn opgenomen in het zorgdossier en in onze administratie.

Ons privacyreglement

De behandeling van persoonsgegevens van cliënten is vastgelegd in het privacyreglement van Centrum Zorg en Welzijn. U heeft het recht om uw gegevens in te zien en zo nodig aan te laten passen. We bewaren uw dossier maximaal 15 jaar in het archief. Bekijk hier het privacyreglement.

© 2020 - Alle rechten voorbehouden - Centrum Zorg en Welzijn

Website laten maken? SiteToGo.nl