Samenwerken met mantelzorgers

Wanneer mensen tijdelijk hulp nodig hebben wordt steeds vaker eerst gekeken of het eigen sociale netwerk kan bijspringen. Wat kunnen familie, vrienden, buren doen? Pas daarna komt de professionele zorg of ondersteuning in beeld. De samenwerking tussen deze informele en formele zorg heeft onze aandacht.
We geloven dat mensen zo zelfstandig mogelijk willen leven, ook als er tijdelijk hulp of ondersteuning nodig is. In situaties waarin mensen deze hulp of ondersteuning niet zelf kunnen regelen of wanneer professionele zorg nodig is, biedt Centrum Zorg en Welzijn deskundige, persoonlijk zorg en begeleiding in de thuissituatie. De werkwijze kenmerkt zich door:

Versterken zelfredzaamheid

De eigen regie en zelfredzaamheid van de cliënt en zijn netwerk staat voorop en wordt versterkt om een zo zelfstandig mogelijk leven te (blijven) leiden. Er is aandacht voor mogelijkheden en datgene wat het leven zin geeft. De cliënt is eigenaar van zijn eigen leven en blijft daarom zelf keuzes maken.

Verbinden

We organiseren dat de zorg er is maar doen dat samen met de cliënt en betrokkenen, waaronder mantelzorgers en andere professionals. Korte lijnen, helderheid over rollen en taken, aandacht voor elkaar en afstemmen van de hulp maken hier deel van uit.

Samen met mantelzorgers

Wanneer professionals van Centrum Zorg en Welzijn naast mantelzorgers hulp bieden, wordt de dienstverlening met de cliënt en zijn mantelzorger(s) afgestemd. Hierbij is ook aandacht voor de positie en behoeften van de mantelzorger, om overbelasting te voorkomen. Mantelzorgers zijn mensen die, veelal vanuit een emotionele betrokkenheid, langdurig en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander familielid, vriend of kennis.

Neem vrijblijvend contact met ons op

Wilt u meer weten over Centrum Zorg en Welzijn? Of heeft u een vraag of opmerking voor ons? Neem vrijblijvend contact met ons op via info@centrumzorgenwelzijn.nl of ga naar contact.

Ga naar contact

© 2022 - Alle rechten voorbehouden - Centrum Zorg en Welzijn

Website laten maken? SiteToGo.nl

Het Coronavirus zorgt voor een situatie die nog niet eerder is voorgekomen en dat roept veel vragen op. De gezondheid van onze cliënten én die van onze medewerkers staan voorop bij Centrum Zorg en Welzijn. Daarom zet Centrum zorg en Welzijn zich actief in om verspreiding van het virus zoveel mogelijk te beperken. Wij zijn verantwoordelijk voor de zorg voor kwetsbare personen en die verantwoordelijkheid nemen wij.

Welk maatregelen wij hiervoor nemen, leest u hieronder:
Onze medewerkers hanteren de algemene hygiënemaatregelen die door het RIVM zijn voorgeschreven.
Hierdoor zullen we de komende periode dus geen handen schudden. Lichamelijk contact beperken we tot een minimum.

Onze medewerkers die bij u langskomen zijn uitgerust met persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals mondkapje, handschoenen en wassen meteen hun handen.

Zij zullen u adviseren om gepaste afstand te houden indien dit van toepassing is.
Als u (of een gezinslid dat regelmatig bij u op bezoek komt) niet grieperig of koortsig bent en/of in contact bent geweest met iemand die besmet is, dan is er geen reden iets aan uw thuiszorg te veranderen. Mocht u zelf besluiten om geen mensen te willen ontvangen dan mag u dit doorgeven aan uw planner.

Wij blijven de actuele adviezen en aanbevelingen van het RIVM op de voet volgen en passen deze maatregelen aan zodra aanleiding voor is.

Meer informatie?
• Op RIVM.nl wordt de laatste informatie over het coronavirus verzameld.
• Voor advies over reizen naar andere landen, zie rijksoverheid.nl
• De overheid heeft ook een telefoonnummer geopend voor vragen 0800-1351