Kwaliteit

Centrum Zorg en Welzijn neemt de kwaliteit van haar dienstverlening heel serieus. De kernwaarden die daar leidend in zijn:

  • Open en transparante communicatie
  • HKZ gecertificeerd
  • Respect voor privacy
  • Betrouwbare en deskundige hulp
  • Correcte houding naar cliënt

Om de dienstverlening te toetsen aan deze normen, voeren wij regelmatig een clienttevredenheidsonderzoek uit onder onze cliënten en relaties. Uiteraard horen wij ook graag uw mening buiten deze onderzoeken om.

Cliënttevredenheid

Centrum Zorg en Welzijn laat jaarlijks een cliënttevredenheidsonderzoek uitvoeren. De mogelijkheid bestaat ook voor cliënten om op zorgkaartnederland.nl een waardering over de geleverde zorg achter te laten.

Wij bevelen het gebruik van de zorgkaart van harte aan en zijn blij met de waarderingen die worden geplaatst en pakken eventuele aandachtspunten direct op.

Cliëntenraad

In de Wmo en de WMCZ (Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen) is vastgesteld dat iedere thuiszorgorganisatie moet beschikken over een cliëntenraad. Deze raad behartigt het belang van de cliënten. De raad brengt adviezen uit over kwaliteitsverbeteringen en zij houden in de gaten of de gemaakte afspraken worden nagekomen.

Ook binnen Centrum Zorg en Welzijn is een cliëntenraad opgezet. Zij zijn op de hoogte van de uitkomsten van het kwaliteitsonderzoek en naar aanleiding van de uitkomsten geeft de raad een advies aan Centrum Zorg en Welzijn waarover zij vervolgens samen afspraken maken. Het is dus belangrijk dat een dergelijke raad bestaat. Wanneer u zitting neemt in de cliëntenraad kunt u, twee maal per jaar tijdens een bijeenkomst, meedenken en meepraten over Centrum Zorg en Welzijn.

Neem vrijblijvend contact met ons op

Wilt u meer weten over Centrum Zorg en Welzijn? Of heeft u een vraag of opmerking voor ons? Neem vrijblijvend contact met ons op via info@centrumzorgenwelzijn.nl of ga naar contact.

Ga naar contact

Aanwijzing Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft op 19 mei 2021 aan Centrum Zorg en Welzijn een aanwijzing gegeven ex artikel 27 van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Centrum Zorg en Welzijn verwacht binnen de door de Inspectie gestelde termijn te kunnen voldoen aan de eisen van de aanwijzing.  Voor meer informatie: https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2021/06/03/aanwijzing-voor-centrum-zorg-en-welzijn-b.v.-in-den-haag

© 2022 - Alle rechten voorbehouden - Centrum Zorg en Welzijn

Website laten maken? SiteToGo.nl

Het Coronavirus zorgt voor een situatie die nog niet eerder is voorgekomen en dat roept veel vragen op. De gezondheid van onze cliënten én die van onze medewerkers staan voorop bij Centrum Zorg en Welzijn. Daarom zet Centrum zorg en Welzijn zich actief in om verspreiding van het virus zoveel mogelijk te beperken. Wij zijn verantwoordelijk voor de zorg voor kwetsbare personen en die verantwoordelijkheid nemen wij.

Welk maatregelen wij hiervoor nemen, leest u hieronder:
Onze medewerkers hanteren de algemene hygiënemaatregelen die door het RIVM zijn voorgeschreven.
Hierdoor zullen we de komende periode dus geen handen schudden. Lichamelijk contact beperken we tot een minimum.

Onze medewerkers die bij u langskomen zijn uitgerust met persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals mondkapje, handschoenen en wassen meteen hun handen.

Zij zullen u adviseren om gepaste afstand te houden indien dit van toepassing is.
Als u (of een gezinslid dat regelmatig bij u op bezoek komt) niet grieperig of koortsig bent en/of in contact bent geweest met iemand die besmet is, dan is er geen reden iets aan uw thuiszorg te veranderen. Mocht u zelf besluiten om geen mensen te willen ontvangen dan mag u dit doorgeven aan uw planner.

Wij blijven de actuele adviezen en aanbevelingen van het RIVM op de voet volgen en passen deze maatregelen aan zodra aanleiding voor is.

Meer informatie?
• Op RIVM.nl wordt de laatste informatie over het coronavirus verzameld.
• Voor advies over reizen naar andere landen, zie rijksoverheid.nl
• De overheid heeft ook een telefoonnummer geopend voor vragen 0800-1351