070-7506065

info@centrumzorgenwelzijn.nl

Mantelzorgers

Voor al uw zorg

Samenwerken met mantelzorgers

Wanneer mensen tijdelijk hulp nodig hebben wordt steeds vaker eerst gekeken of het eigen sociale netwerk kan bijspringen. Wat kunnen familie, vrienden, buren doen? Pas daarna komt de professionele zorg of ondersteuning in beeld. De samenwerking tussen deze informele en formele zorg heeft onze aandacht.
We geloven dat mensen zo zelfstandig mogelijk willen leven, ook als er tijdelijk hulp of ondersteuning nodig is. In situaties waarin mensen deze hulp of ondersteuning niet zelf kunnen regelen of wanneer professionele zorg nodig is, biedt Centrum Zorg en Welzijn deskundige, persoonlijk zorg en begeleiding in de thuissituatie. De werkwijze kenmerkt zich door:

Versterken zelfredzaamheid

De eigen regie en zelfredzaamheid van de cliënt en zijn netwerk staat voorop en wordt versterkt om een zo zelfstandig mogelijk leven te (blijven) leiden. Er is aandacht voor mogelijkheden en datgene wat het leven zin geeft. De cliënt is eigenaar van zijn eigen leven en blijft daarom zelf keuzes maken.

Verbinden

We organiseren dat de zorg er is maar doen dat samen met de cliënt en betrokkenen, waaronder mantelzorgers en andere professionals. Korte lijnen, helderheid over rollen en taken, aandacht voor elkaar en afstemmen van de hulp maken hier deel van uit.

Samen met mantelzorgers

Wanneer professionals van Centrum Zorg en Welzijn naast mantelzorgers hulp bieden, wordt de dienstverlening met de cliënt en zijn mantelzorger(s) afgestemd. Hierbij is ook aandacht voor de positie en behoeften van de mantelzorger, om overbelasting te voorkomen. Mantelzorgers zijn mensen die, veelal vanuit een emotionele betrokkenheid, langdurig en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander familielid, vriend of kennis.

Neem vrijblijvend contact op met ons

Wilt u meer weten over Centrum Zorg en Welzijn? Of heeft u een vraag of opmerking voor ons? Neem vrijblijvend contact met ons op